ทำไมต้องกลัว"เทคโนโลยี" - การปรับตัวให้ทันก... | โปรโมทเว็บ โปรโมทข่าว โปรโมทสิ่งที่หน้าสนใจ ผ่าน Digg.IN.TH

ทำไมต้องกลัว"เทคโนโลยี" - การปรับตัวให้ทันก...

Titile

เนื้อหาและเรื่องราวในคลิปนี้ เป็นบทความที่เขียนและเรียบเรียง โดยผู้เป็นเจ้าของช่อง "คนใฝ่รู้Studios" มีเจตนาต้องการสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างเพื่อคุณผู้ชม และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ต้องร่วมกันเผชิญการเปลี่ยนแปลงของโลกไปด้วยกัน เรากำลังจะเจอกับยุคที่เทคโนโลยีสร้างแรงกระทบต่อมนุษย์อย่างมหาศาล และเราจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันเพื่ออยู่รอด และมีคุณภาพพอในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ และอยู่รวมกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่เบียดเบียนกันและกัน

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น