คนค้นฅน : ฤๅษีนิล l FULL (15 ก.ย.62) | โปรโมทเว็บ โปรโมทข่าว โปรโมทสิ่งที่หน้าสนใจ ผ่าน Digg.IN.TH

คนค้นฅน : ฤๅษีนิล l FULL (15 ก.ย.62)

Titile

บ้านนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีชายวัย 62 ปีคนหนึ่ง ที่มีการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข สงบ เบาสบาย และมีวิถีชีวิตที่สันโดษ ปลีกตัวออกจากสังคม ใช้ชีวิตอย่างอิสระในพื้นที่เล็กๆ ของตนเอง โดยพึ่งพาปัจจัยในการดำรงชีพจากภายนอกน้อยมาก จนชาวบ้านในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงขนานนามเขาว่า “ฤๅษีนิล”

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น