https://www.youtube.com/watch?v=J_FAxaf01TQ | โปรโมทเว็บ โปรโมทข่าว โปรโมทสิ่งที่หน้าสนใจ ผ่าน Digg.IN.TH

https://www.youtube.com/watch?v=J_FAxaf01TQ

Titile

เพลง กระซิบสวาท คำร้อง ธาตรี ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน งานเลี้ยงรุ่น คุณยายหมอ กนกรัตน์ FC อีกหนึ่งท่านของน้องป่าน ที่คอยดูแลเรื่องสุขภาพให้หนูค่ะ ติดต่องานการแสดงโทร. 061-4597451 (ยายจ๋า)

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น