นักวิทยาศาสตร์ยอมลงทุนให้ยุงนับพันตัว กั... | โปรโมทเว็บ โปรโมทข่าว โปรโมทสิ่งที่หน้าสนใจ ผ่าน Digg.IN.TH

นักวิทยาศาสตร์ยอมลงทุนให้ยุงนับพันตัว กั...

Titile

เลือดกระจาย !! นักวิทยาศาสตร์ยอมลงทุนให้ยุงนับพันตัว กัดแขนตัวเอง เพื่อผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น